Με φύλλο αέρος ανοιγμένο στο χέρι, σπανάκι και φέτα