Επιλέγετε 2 οποιεσδήποτε πίτες και παίρνετε μία πίτα του κιλού δώρο