Κωδικός Προσφοράς:  Π2

 Επιλέγετε τρεις πίτες που επιθυμείτε

και πληρώνετε τις δύο

 (Δώρο είναι η πίτα με την χαμηλότερη αξία)

Πατήστε εισαγωγή κωδικού προώθησης προϊόντων και γράψτε Π2

Γράψτε τυχόν σχόλια σχετικά με την παραγγελία

Ολοκληρώστε την παραγγελία

0